Forum Słowiańscy Łucznicy Strona Główna FAQ Użytkownicy Szukaj Grupy Profil Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zaloguj Rejestracja
Słowiańscy Łucznicy
 Turniej terenowy 26.10.2014 Poznan Zobacz następny temat
Zobacz poprzedni temat
Napisz nowy temat Odpowiedz do tematu
Autor Wiadomość
bodzio



Dołączył: 21 Maj 2007
Posty: 429
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: wrzesnia

PostWysłany: Nie 18:25, 05 Paź 2014 Powrót do góry

Aktualny regulamin i informacje o zapisach
[link widoczny dla zalogowanych]


REGULAMIN TURNIEJU

INFORMACJE OGÓLNE
Terenowy Turniej Łuczniczy jest spotkaniem towarzyskim organizowanym dla wszystkich łuczników. Ma służyć dobrej zabawie, sprawdzeniu umiejętności strzeleckich, spędzeniu czasu na łonie natury oraz popularyzacji łucznictwa.

ORGANIZATORZY
Adam Stryczyński
Klub Sportowy „Leśnik” przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu

PATRONAT
Organizacja Zawodów jest możliwa dzięki uprzejmości Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko, na którego terenie odbędą się zawody.

TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU
26 października 2014r. niedziela godzina 9:00
Czerwonak k. Poznania, Dziewicza Góra, Nadleśnictwo Łopuchówko
(Parking, Dziewicza Góra 4, Czerwonak)


KATEGORIE
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA SPRZĘT
1. Łuki tradycyjne i historyczne bez osprzętu – bez celowników, stabilizatorów, obciążników – (jednoczęściowe bez okna, bez półki).
Dopuszcza się naturalne podpórki pod strzałę, oznaczenie miejsca osadzenia strzały na cięciwie,

NIE DOPUSZCZA SIĘ – okna, półek większych niż ½ średnicy strzały, znaków, nacięć lub stałych oznaczeń odległości na majdanie wystających i nie wystających poza majdan lub cięciwę mogących pełnić rolę celownika.

Strzały – tylko naturalne (drewno, bambus …) z opierzeniem naturalnym (pióra, papier, skóra …) dopuszcza się nasadki z tworzywa

2. Łuki typu hunter i sportowe bez osprzętu, gołe – klasyczne, inne podobne – bez celowników, stabilizatorów, obciążników – (naturalne, tradycyjne z półką, hunter, sportowe, olimpijskie – z wyłączeniem łuków bloczkowych).
Dopuszczalne są półki/podpórki pod strzałę, oznaczenie miejsca osadzenia strzały na cięciwie, znaki, nacięcia lub stałe oznaczenia nie wystające poza majdan lub cięciwę mogące pełnić rolę celownika.

STRZAŁY – dowolne, groty tarczowe

3. Łuki bloczkowe oraz z oprzyrządowaniem – dozwolone celowniki, stabilizatory. Bez podziału na płeć.

Obowiązuje bezwzględny zakaz używania dalmierzy i jakichkolwiek przyrządów do pomiaru odległości.
Strzały – groty tarczowe, oznaczenie strzał w sposób umożliwiający ich szybkie odróżnienie.
Cięciwy – z dowolnych materiałów.

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA WIEK I PŁEĆ
1. Dzieci – do 12lat – bez podziału na płeć i sprzęt
2. Juniorzy – od 12 do 16lat – bez podziału na płeć i sprzęt
3. Kobiety
4. Mężczyźni
Niepełnoletni będą brali udział w zawodach pod bezpośrednim nadzorem opiekuna.
Na życzenie i po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnik może zostać zakwalifikowany do wyższej kategorii sprzętowej lub wiekowej.

INNE KATEGORIE
Organizatorzy mogą na życzenie uczestników wprowadzić odrębną kategorię pod warunkiem, że zgłosi się do niej 4 osób nie później niż 4 dni przed turniejem. (informacje proszę dołączyć w zgłoszeniach)
Minimalna liczba osób tworząca kategorie sprzętową lub płeć/ wiek to 4. W przypadku mniejszej liczby osób będą oni zakwalifikowani do kategorii wyższej. O przynależności do konkretnej kategorii będą decydować Organizatorzy.

Jeden zawodnik startuje tylko w jednej kategorii.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w turnieju wyłącznie za zgodą i w towarzystwie opiekuna.

PRZEBIEG ZAWODÓW I KONKURENCJE
9:00 rejestracja zawodników, rozgrzewka, kawa, herbata
9:30 rozprowadzenie drużyn na stanowiska i rozpoczęcie strzelania
14:30 zakończenie strzelania, przewidziany ciepły posiłek
15:30podsumowanie wyników, rozdanie dyplomów

Podczas zawodów uczestnicy przejdą 1 raz trasę o długości ok 5km na której rozstawionych będzie minimum 24 cele (tarcz 2D lub figur 3D).
Zawodnicy będą wyruszać na trasę w grupach, które rozpoczną strzelanie na różnych stanowiskach
Na każdym kolejnym stanowisku łucznicy z każdej grupy oddają po 3 strzały każdy. Wszystkie cele są ustawione na dystansie nieznanym dla zawodników.
Każde stanowisko strzeleckie jest oznakowane tabliczką z numerem.

Po oddaniu strzałów do danego celu cała grupa wspólnie podlicza uzyskane przez każdego z zawodników punkty, które następnie zapisywane są na karcie punktowej (każdy zawodnik będzie miał własną kartę)
Po przejściu całej trasy, zawodnicy zdają karty punktowe sędziemu, który podsumuje wyniki.
Nie zalicza się trafień w przypadku, gdy strzała odbiła się bądź przeszła przez cel.
W przypadku oddania większej ilości strzałów, zawodnikowi odejmuje się punkty za najlepiej punktowany strzał.
Obowiązuje zakaz oddawania dodatkowych strzałów w sytuacji, w której po podejściu do maty (lub innego celu) okaże się, że zawodnik oddał mniejszą liczbę strzałów, aniżeli przewidziano to w danej konkurencji.
Trafienia na linii będą liczone na korzyść zawodnika.
Sędziowie będą również zawodnikami. Ich punkty zliczane będą w obecności zawodników z danej grupy.

STRZELANIE I PUNKTACJA
Strzelanie będzie odbywać się do tarcz z sylwetkami zwierząt 2D, oraz figur 3D.

Cele 2D z trzema strefami trafień plus strefa „na zachętę”, oddajemy 3 strzały – wszystkie liczone
10-8-5 pkt. – strzała musi przynajmniej dotykać granicy pola.
1 pkt. – trafienie w papierową tarczę „na zachętę”
0 pkt. – poza tarczą

Cele 3D z trzema strefami trafień – oddajemy max 3 strzały, liczony tylko pierwszy trafiony

20-18-16pkt – w przypadku chybienia oddajemy 2-gi strzał

14-12-10pkt w przypadku chybienia 3-gi strzał

8-6-4pkt ostatnia próba

DOBRA ZABAWA!!!

Nowe konkurencje!!!

Odchodzenie i dochodzenie po jednym strzale z różnych miejsc, strzelanie z różnych pozycji, ograniczenia czasowe, dodatkowe utrudnienia, punkty ujemne – szczegóły i opis przed turniejem.

Zawodnicy dostaną oficjalne karty do zapisywania wyników na początku turnieju wraz z informacjami technicznymi jak strzelać.
Wszystkie informacje na karcie wyników muszą być precyzyjnie i czytelnie wypełnione.
Punkty wpisuje przewodnik lub lider grupy.
Strzały wyciągnięte z celu przed zapisaniem wyników będą liczone jako zero.
W przypadku pomyłki we wpisaniu punktów w karcie, poprawka musi być naniesiona natychmiast a lider grupy musi podpisać naniesione poprawki

Po dotarciu grupy do celu zawodnicy mają trzy minuty, aby ocenić
dystans do celu. Po upłynięciu trzech minut zawodnicy muszą udać się na oznaczone stanowisko i w ciągu 90 sek. pierwszy zawodnik musi oddać strzał.
Na każdym stanowisku zawodnicy strzelają w innej kolejności. Dzieci strzelają na końcu.
Każdy zawodnik ma 60 sek. na oddanie 3 swoich strzałów – chyba że opis „utrudnień” wskazuje inaczej.
Zawodnicy pozostają na stanowisku do czasu, aż ostatni odda swój strzał.

Każdy cel będzie miał wyznaczone za pomocą kolorowych palików stanowiska strzeleckie 1 do 3 palików jednego koloru:
- paliki koloru czerwonego – łuki z osprzętem
- paliki koloru niebieskiego – łuki bez osprzętu
- paliki żółte – tylko dzieci poniżej 12lat
W czasie strzału łucznik musi dotykać palika dowolną częścią swojego ciała, np. nogą.
Tylko jeden łucznik może strzelać w danym czasie ze stanowiska strzeleckiego.
Strzelanie próbne i naciąganie łuku bez strzały i skierowanie go na cel w trakcie turnieju jest zabronione.
Wszystkie strzały powinny pozostać w celu do chwili zapisania wyników. Jeżeli jest niepewna sytuacja punktowa, spór powinien rozstrzygnąć sędzia, a strzały do tego momentu nie mogą być wyciągane z celu.

W razie wątpliwości kwestie sporne będą rozstrzygane przez sędziów prowadzących a w przypadku braku konsensusu w następnej kolejności przez organizatorów.

UWAGA!!!

Strzała musi tkwić w celu (odstępstwa tylko dla dzieci do 12lat ze strzała może się odbić – decyzja należy do sędziego).

3D – gumowa podstawa liczy się jako cel

3D – podpora z gałęzi, patyków itp. to nie jest cel

2D – kolorowa tarcza tak, ale nie czarny stretch czy szara taśma,

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Wszyscy uczestnicy turnieju, organizatorzy, zawodnicy i osoby towarzyszące, odpowiadają za bezpieczeństwo własne i zobowiązują się nie stwarzać okoliczności mogących w czasie turnieju zagrozić bezpieczeństwu ludzi i zwierząt znajdujących się na jego terenie

Wstęp za linię strzeleń podczas turnieju mają jedynie osoby strzelające oraz sędziowie.
Osoby towarzyszące, nie biorące czynnego udziału w zawodach mają zakaz wstępu za linię strzeleń
Strzelanie i podchodzenie do mat łuczniczych (lub innych celów) odbywa się na wyraźny znak sędziego.
Na ścieżkach i miejscach strzeleń obowiązuje zakaz strzelania w górę i nie w osi mat łuczniczych (ew. innych celów), na skos i w poprzek.
Zakaz strzelania jeżeli na linii strzału, przy matach łuczniczych (bądź przy innych celach) i
za nimi znajdują się inne osoby, zakaz przechodzenia w poprzek linii strzału.
Zakaz podchodzenia do mat łuczniczych (bądź do innych celów) podczas gdy inne osoby
jeszcze nie ukończyły strzelania.
Zakaz wpuszczania na tory łucznicze/ścieżkę łuczniczą małoletnich dzieci bez ścisłego
nadzoru opiekunów, zakaz wstępu osób pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających oraz zakaz ich spożywania i używania.
Strzały należy wyjmować z mat ew. z innych celów ze szczególną ostrożnością i w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób.
Dla bezpieczeństwa własnego i innych osób podczas przebywania na torach łuczniczych ew. na ścieżce łuczniczej należy kierować się zasadami zdrowego rozsądku i „mieć oczy dookoła głowy”.

Zaśmiecanie terenu turnieju jest surowe zabronione. Zawodnik, który zaśmieca teren turnieju podlega dyskwalifikacji.

ZGŁOSZENIA

W turnieju może wziąć udział każda pełnoletnia osoba oraz dzieci i młodzież pod nadzorem
pełnoletniego opiekuna, świadoma swojego zdrowia i możliwości.

Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie wyników turnieju na wybranych przez organizatorów forach łuczniczych oraz na rejestrację turnieju w formie zdjęć i filmów przez zawodników i osoby im towarzyszące oraz ich publikację.

Zgłoszenia mailem do dnia 19-06-2014r.
Opłata startowa – wpłata na konto mBank 93 1140 2004 0000 3202 5827 6417

dorośli – 50zł,
studenci, uczniowie – 30zł
dzieci do lat 12 – 10zł.
Zgłoszenia po 21-10-2014r., brak wpłaty oraz/lub rejestracja na miejscu turnieju +20zł.

UWAGA!!!

Większość kwoty przeznaczona będzie na nowe tarcze, maty oraz „cele 3D” w sezonie 2015r.

PRZED WYSŁANIEM ZGŁOSZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM
Zgłoszenia prosimy kierować na adres [link widoczny dla zalogowanych]
Imię i Nazwisko ……………………………………………..

Miasto ………………………………………………………
Mail …………………………………………………………
Nr tel. ………………………………………………………

Kategoria sprzętowa ……………………………………….
Kategoria płeć / wiek ………………………………………
Uwagi ……………………………….……………………..

Dodatkowe informacje
Adam Stryczyński [link widoczny dla zalogowanych] tel. +48 600 260 008

Zgłoszenie organizatorom uczestnictwa w turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Zabieramy tylko najpotrzebniejszy sprzęt, wygodne buty, ciepły i nieprzemakalny strój nie krępujący ruchów odpowiedni do pogody oraz zapas płynów przekąskę na drogę.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i wprowadzenia poprawek w regulaminie.
Organizatorzy mają prawo przerwać turniej lub odwołać go jeżeli przyczyną będzie działanie siły wyższej lub naganne zachowanie uczestników.

Na miejscu w kawiarni można nabyć drobne przekąski i napoje


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
bodzio



Dołączył: 21 Maj 2007
Posty: 429
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: wrzesnia

PostWysłany: Śro 10:14, 26 Lis 2014 Powrót do góry

5 lis 2014
Wyniki IV Terenowego Turnieju Łuczniczego





Wyniki IV Terenowego Turnieju Łuczniczego

UWAGA!!! Na prośbę zawodnika dokonana została dyskwalifikacja ze względu na złą kategorię sprzętową (strzały karbonowe). Dziękujemy za uczciwą postawę.
lp. imię nazwisko Wyniki

Uwagi


Kategoria: Dzieci
1 Michał Najewski 410
2 Kamil Stempniak 369
3 Kamil Stryczyńki 204
4 Bartosz Rybarczyk 100




Kategoria: Juniorzy
1 Amadeusz Orchowski 285
2 Monika Stempniak 207
3 Mikołaj Drozdowski 192
4 Paulina Fojud 143
5 Daniel Konieczny 130
6 Bartosz Radziejewski 87


Kategoria: Kobiety – Łuki Tradycyjne
1 Monika Walkowska 287
2 Anna Witaszak 188
3 Lucyna Cichowska 161
4 Anna Borońska 152
5 Marta Stryczyńska –


Kategoria: Kobiety – Łuki Hunter
1 Monika Wieczorkowska 199
2 Joanna Bruch 191


Kategoria: Łuki z Celownikiem i Bloczkowe
1 Andrzej Król 574
2 Rafał Łosak 527
3 Arkadiusz Kałuża 457
4 Jerzy Cyran 348
5 Maja Roman-Różynek 259


Kategoria: Mężczyźni – Łuki Hunter
1 Przemysław Walkowski 505
2 Bogdan Guminski 386

3 Maciej Grześkowiak 352
4 Tomek Dorogusz-Doroszkiewicz 342
5 Wojciech Szulc 249
6 Błażej Targowicki 233
7 Adam Siemieniuk 212
8 Wojciech Rybarczyk 209
9 Karol Niemier 174
10 Bartosz Ruszel 164
11 Rafał Ciepłuch 138
12 Wojciech Deskiewicz –
13 Daniel Konieczny –
14 Piotr Klimczak –


Kategoria: Mężczyźni – Łuki Tradycyjne
1 Mikołaj Walkowski 417
3 Rafał Derech 338
4 Tadeusz Boroński 311
5 Adam Stryczyński 238
6 Jacek Szewczyk 203
x Piotr Chreścionko 363 Dyskwalifikacja


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez bodzio dnia Śro 10:17, 26 Lis 2014, w całości zmieniany 2 razy
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:      
Napisz nowy temat Odpowiedz do tematu


 Skocz do:   



Zobacz następny temat
Zobacz poprzedni temat
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Regulamin