Forum Słowiańscy Łucznicy Strona Główna FAQ Użytkownicy Szukaj Grupy Profil Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zaloguj Rejestracja
Słowiańscy Łucznicy
 XVIII turniej korespondencyjny19-20.03.2016 Zobacz następny temat
Zobacz poprzedni temat
Napisz nowy temat Odpowiedz do tematu
Autor Wiadomość
bodzioDołączył: 21 Maj 2007
Posty: 429
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: wrzesnia

PostWysłany: Nie 11:52, 13 Mar 2016 Powrót do góry

Regulamin

1.Turniej korespondencyjny rozegrany zostanie w dniach `19-20 marca 2016(sobota i niedziela)

2.Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 18.03.2016 do godziny 22.00 na adres
[link widoczny dla zalogowanych]

3.W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko (oraz nick używany na forach łuczniczych),kategorię wiekową lub rok urodzenia, typ łuku, kraj i miejscowość. Zgłoszenie powinno zawierać dane wszystkich łuczników, którzy będą razem strzelać. Osoba nadsyłająca zgłoszenie grupy będzie traktowana jako organizator strzelania odpowiedzialny za jego prawidłowy przebieg. Wskazane jest aby organizator był członkiem PSŁT jednak nie jest to warunek konieczny.

4.Lista zakwalifikowanych uczestników zostanie ogłoszona na forum Bydgoskich Łuczników Tradycyjnych 18.03.2016 o godz 23.00

5. Każdy z uczestników może w turnieju strzelać tylko z jednego łuku

6. Uczestnicy będą klasyfikowani w 3 osobnych kategoriach wiekowych:
a) młodzicy – osoby urodzone w 2004 i młodsi
b) juniorzy – osoby urodzone w latach 2000 - 2003
c) dorośli – osoby urodzone w 1999 i starsi

7. Wymagania co do sprzętu łuczniczego:
a) Dopuszcza się wszelkie łuki tradycyjne, historyczne oraz łuki tradycyjne-myśliwskie (polowe).
b) Nie dopuszcza się łuków bloczkowych (typu compound);
c) Nie ma ograniczeń siły naciągu;
d) Nie dopuszcza się celowników, spustów, klickerów i stabilizatorów wystającego poza obrys majdanu i ramion łuku.
e) Dozwolone są „siodełka” ustalające pozycję strzały na cięciwie;
f) Dozwolone są podstawki pod strzałę przyklejane do łuku


Ze względów Fair play zabronione jest "Chodzenie po cięciwie" (String walking) oraz "chodzenie po twarzy" (Face walking)...innymi słowy kotwiczenie palców na cieciwie oraz punkt kotwiczenia na twarzy TYLKO w JEDNYM i tym samym miejscu niezależnie od odległości !!! Za każdym razem palce(bądź palec) muszą dotykać strzały

8. Za łuk tradycyjny uważany jest łuk prosty lub refleksyjny wykonany z dowolnych materiałów nawiązujący swym kształtem do znanych historycznych egzemplarzy, który nie musi być ich wierną kopią. Łuk tego typu wyróżnia brak profilowanego majdanu jak i wycięcia – tzw „okienka”. Dopuszcza się lekkie „wcięcie” w majdanie, nie może ono jednak być na tyle głębokie, by strzała znajdowała się w osi łuku ponadto głębokość „wcięcia” nie może przekraczać 1/4 całkowitej szerokości majdanu mierzonej na wysokości dolnej krawędzi „wcięcia”. Do łuków tej kategorii stosujemy strzały drewniane z lotkami z piór, nasadki dowolne. W wypadku użycia strzał karbonowych lub aluminiowych zawodnik klasyfikowany będzie w kategorii łuków tradycyjnych - myśliwskich

9. Za łuk tradycyjny – myśliwski uważany jest każdy łuk polowy lub sportowy, prosty lub refleksyjny, jednoczęściowy lub składany bez celownika (lub jakiejkolwiek jego formy), stabilizatorów klikerów, z profilowanym majdanem, z oknem na strzałę o dowolnej szerokości i kształcie. Dopuszczalne są wplecione w cięciwę tłumiki drgań. Do łuków tej kategorii stosujemy strzały wykonane z dowolnych materiałów.

10. Za łuk historyczny uważany jest każdy łuk prosty i refleksyjny wykonany w całości z materiałów naturalnych nawiązujący swym kształtem do znanych historycznych egzemplarzy, który nie musi być ich wierną kopią. Do łuków tej kategorii stosujemy strzały drewniane z lotkami z piór, osady wypiłowane w promieniu lub wykonane z materiałów naturalnych. Niedopuszczalne są plastikowe nasadki. W wypadku użycia strzał karbonowych lub aluminiowych zawodnik klasyfikowany będzie w kategorii łuków tradycyjnych – myśliwskich a w wypadku użycia strzał drewnianych z plastikowymi nasadkami w kategorii łuków tradycyjnych.

11. Przebieg turnieju:
a) w dniach od 19 do 20 marca (do godziny 20.00) w dowolnie wybranym czasie i miejscu każda grupa łuczników licząca minimum 2 osoby dorosłe przeprowadzi strzelanie turniejowe. Niedopuszczalne są grupy składające się z jednej osoby dorosłej i jednego juniora lub młodzika.
b) Wszystkie konkurencje turniejowe muszą zostać przeprowadzone podczas jednego spotkania.
c) Pomiędzy poszczególnymi konkurencjami turniejowymi nie można przeprowadzać żadnych strzelań treningowych. Strzelanie turniejowe musi stanowić jedną zamkniętą całość. Nie jest dozwolone przeprowadzenie strzelania w hali. Strzelamy wyłącznie na "świeżym powietrzu"
d) wyniki strzelania muszą zostać przesłane na adres [link widoczny dla zalogowanych]
do 20.03.2016 do godziny 21.00. Razem z wynikami należy nadesłać jedno grupowe zdjęcie uczestników strzelania.
e) po zebraniu wyników na forum Bydgoskich Łuczników Tradycyjnych zostanie opublikowana klasyfikacja końcowa
f) uczestnicy zostaną sklasyfikowani w następujących kategoriach:
- młodzicy
-juniorzy
-dorośli - kobiety
-dorośli – mężczyźni
g) na liście wyników, nazwisko każdego z zawodników zostanie wpisane kolorem odpowiadającym typowi stosowanego przez niego łuku
- kolor zielony – łuk tradycyjny - myśliwski "TM"
- kolor czarny – łuki tradycyjne "T"
- kolor czerwony – łuki historyczne "H"

12.Każdy z uczestników podczas turnieju oddaje 60 strzałów w 12 seriach po 5 strzał.

13. Strzelanie odbywa się na 3 dystansach:
- dorośli i juniorzy - 20, 25 i 30 m. Na każdym dystansie strzelane są 4 serie po 5 strzał (łącznie do zdobycia 300 pkt)
- młodzicy - 10, 15 i 20 m. Na każdym dystansie strzelane są 4 serie po 5 strzał (łącznie do zdobycia 300 pkt)

14.Uczestnicy turnieju strzelają do pięciopolowej tarczy o średnicy 80 cm (punktacja 1,2,3,4,5 pkt - żółty 5, czerwony 4, niebieski 3, czarny 2, biały 1 pkt)- tarcze FITA.W wypadku trafienia w linie liczymy wartość wyżej punktowanego pola. Strzelanie powinno odbywać się na w miarę równym terenie a środek tarczy powinien być na wysokości ok 140 cm nad ziemią (nie jest to warunek bezwzględny ale uczestnicy powinni starać się umieścić tarczę na takiej wysokości).


Regulations

1. The correspondent tournament will take place on 19-20.03.2016 (Saturday and Sunday)


2. Application deadline: 18.03.2016 10:00 PM (CET). Please send applications at [link widoczny dla zalogowanych]

3. All applications shall contain the following:
name and surname (as well as nickname used on archery Internet forums)
age category
bow type
country and city
The application shall contain the data of all the archers who will be shooting the tournament together. The person forwarding the application will be considered an event organiser, and will be responsible for it's proper course. The organiser must be a PSŁT member. This rule doesn't apply to the groups from outside of Poland and Polish groups from the cities where there are no PSŁT members (only after reporting this fact beforehand) to the organiser.

4. The list of competitors who have qualified for the tournament will be published on Bydgoscy Łucznicy Tradycyjni forum site [link widoczny dla zalogowanych]

on 18.03.2015 on 11:00 PM (CET).

5. One competitor can only shoot one bow during the course of the whole event.

6. Competitors will be qualified in 3 different age categories:
a) youngsters – persons aged 12 and less (born in 2004 and younger)
b) juniors – persons aged 16 and less (born between 2000 and 2003)
c) adults – persons older than 16 years old (born in 1999 and older)

7. Bow requirements:
a) All traditional, historical and hunter bows are allowed.
b) No compound bows are allowed.
c) There are no draw weight limitations.
d) No bow sights(and any its form), releases, clickers and stabilisers extending from the bow handle (“riser”) and limbs outline are not allowed.
e) Arrow rests, stabilising the arrow on the string, are allowed, provided they are permanently fixed (ex. glued) on the bow.
f) "Stringwalking' and "Facewalking" technique is NOT ALLOWED !!! it means: at Every distance the anchor point and grip of the string MUST BE THE SAME and CANNOT be changed; fingers or finger must touch the arrow everytime at every distance !!!

8. A traditional bow is a longbow or recurved (reflex) bow made from any material, being similar to but not necessarily an exact copy of known historical bows. This type of bow is characterised by the lack of profiled handle. A slight notch in the handle is allowed, as long as it's not deep enough to allow the arrow to rest in the bow axis and it's not deeper than ¼ of the total handle width measured at the lower edge of the notch. Competitors competing in this bow category can only shoot wooden arrows with feather fletching. There are no limitations as to the type of nock used. A competitor shooting carbon or aluminium arrows will be classified in the hunter type bow category.

9. A hunter bow is any kind of bow, whether field or sport, long or recurved, one-piece or take down, which does not have any bow sights, (and any its form either) stabilisers, clickers. It has a profiled handle with a sight window of any width and shape. Vibration dampers attached to the string are allowed. All types of arrows are allowed.

10. A historical bow is any longbow or recurved bow made entirely from natural materials, being similar to but not necessarily an exact copy of known historical bows. Competitors competing in this bow category can only shoot wooden arrows with feather fletching and nocks filed in the shaft or made using natural materials. Plastic nocks are not allowed. A competitor shooting carbon or aluminium arrows will be classified in the hunter type bow category. A competitor shooting wooden arrows with plastic nocks will be classified in the traditional bow category.


11. Tournament course:
a) On 19th or 20th. 03.2016, at a chosen place and time (but not later than 8:00 PM CET), every group of archers consisting at least 2 adult members will shoot the tournament. Groups consisting one adult person and one youngster or junior are not allowed.
b) All tournament events must take place during one meeting.
c) No practice shooting is allowed between tournament events. The tournament must constitute a single, closed event. Indoors shooting is not allowed. We must only shoot outdoors.
d) Results must be sent at [link widoczny dla zalogowanych] not later than at 9:00 PM CET 20.03.2016. Please send us one group photo of the competitors along with the results. Pictures will be published on [link widoczny dla zalogowanych]
e) The final classification will be published on Bydgoscy Łucznicy Tradycyjni forum site
[link widoczny dla zalogowanych]
f) The competitor will be classified in the following categories:
- youngsters
- juniors
- adult men
- adult women
g) The final classification will show the competitors' names highlighted with different colous corresponding with the type of bow used:
- green – hunter bows "TM"
- black – traditional bows "T"
- red – historical bows "H"

12. Every tournament competitor will shoot 60 arrows in 12 rounds (series), 5 arrows each.

13. The tournament competitors will shoot from 3 distances:
- adults and juniors – 20, 25 and 30 metres. Each distance consists of 4 rounds, 5 arrows each (maximum 300 points).
- youngsters – 10, 15 and 20 metres. Each distance consists of 4 rounds, 5 arrows each (maximum 300 points).

14. The competitors shall shoot a 5 field (one yellow spot – bullseye – and 4 concentric bands) 80 centimetre FITA target (points: 1,2,3,4,5 where bullseye is 5 points., red band-4 points, blue band-3 points, black band-2 points and white band-1 point). Should the competitor hit the line dividing two bands, the higher point value is counted.
The tournament should take place on a fairly level terrain. The centre of the target should be placed about 140 centimetres above the ground (it is not an absolute condition, however the participants should try to place the target at this height).

Saladyn


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:      
Napisz nowy temat Odpowiedz do tematu


 Skocz do:   Zobacz następny temat
Zobacz poprzedni temat
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Regulamin